top of page

Obvestilo o videonadzoru 

OBVESTILO ZUNANJIM OSEBAM PO TRETJEM ODSTAVKU 76. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
(Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2) GLEDE IZVAJANJA VIDEONADZORA NA OBMOČJU PODJETJA Befine - Pro d.o.o.

Upravljavec, ki izvaja videonadzor:

Befine - Pro d.o.o.

Križ 249, 6210 Sežana

Matična številka: 8628050000, davčna številka: SI 97591971

Kontaktni telefon: +386 41 468 699, e-naslov: info@befine-pro.si

Odgovorna oseba za obvestilo zunanjim osebam glede obdelave osebnih podatkov videonadzornega sistema: Tina Jančigaj Ausec

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (Data Protection Officer – DPO): Tina Jančigaj Ausec, +386 41 468 699, e-naslov: info@befine-pro.si

Namen izvajanja videonadzora: videonadzor se izvaja zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja na območju prostorov Befine - Pro d.o.o., skladno z določbo 1. odstavka 77. in 1. odstavka 78. člena ZVOP-2 ter določbo 1c. točke 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR ter zaradi zagotavljanja skladnosti in preprečevanja nepooblaščenega vstopa.

Uporabniki posnetkov videonadzornega sistema: pooblaščene osebe v podjetju Befine - Pro d.o.o., skladno s sklepom o uvedbi videonadzora;

Informacija o prenosu videoposnetkov v tretje države: posnetki videonadzornega sistema se ne prenašajo v tretje države;

Obdobje hrambe posnetkov videonadzornega sistema: do 30 dni;

Pouk o pravicah posameznika glede posnetkov videonadzornega sistema: posameznik, ki se prepozna na posnetku videonadzornega sistema oz. posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera ima pravico do:

  • dostopa do osebnih podatkov oz. pravico do vpogleda v posnetek videonadzornega sistema, ki se nanaša na osebo na posnetku,

  • popravka (zameglitev – anonimizacija) ali izbrisa ali omejitve obdelave posnetka videonadzornega sistema),

  • ugovora obdelavi posnetka videonadzornega sistema,

  • prenosljivosti podatkov videonadzornega sistema (kopija posnetka).

Informacija o pravici do vložitve pritožbe: pritožbo glede posnetka videonadzornega sistema lahko podate na naslov: Befine - Pro d.o.o., Križ 249, 6210 Sežana ali na e-naslov: info@befine-pro.si.

Nujnost zagotovitve osebnih podatkov oz. privolitev v video nadzor oz. snemanje:

  • osebna privolitev ni potreba zaradi obstoja zakonske podlage za izvajanje videonadzora;

  • posameznik ima pravico, da ne vstopi v /na območje, v katerem se izvaja videonadzor.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: ni

Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: ni, razen v primeru, ko pride do varnostnega incidenta in se posnetki uporabijo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov v zvezi s takšnim dogodkom.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe: Tina Jančigaj Ausec, +386 41 468 699, e-naslov:  info@befine-pro.si 

Neobičajne nadaljnje obdelave:

  • nadaljnja obdelava posnetkov videonadzornega sistema se ne izvaja;

  • zvočna intervencija za čas videonadzora se ne izvaja;

  • nadzor s pomočjo videonadzornega sistema spremlja posebej pooblaščena oseba na računalniškem zaslonu (spremljanje dogajanja v živo);

  • posnetki videonadzornega sistema se hranijo največ 30 dni.

bottom of page