top of page

Svetovanje pri komunikaciji z bankami in finančnimi institucijami:

  • Pomoč in svetovanje pri pridobivanju konkurenčne ponudbe financiranja;

  • Pomoč pri načrtovanju investicije in kreditno -plačilne sposobnosti podjetja;

  • Svetovanje pri pridobivanju namenskih sredstev in pomoči povezanih s pandemijo;

  • Priprava in posredovanje pri sestavi dokumentacije za pridobitev financiranja;

  • Izvedba črpanja kredita/nepovratnih sredstev, oblikovanje poročil ter spremljanje pogodbenih obveznosti.  

Tina Jančigaj Ausec
plan denarnih tokov

Plan denarnih tokov

  • Spremljanje in analiza prihodkov ter stroškov podjetja;

  • Analiza poslovanja podjetja z obrazložitvijo denarnih tokov;  

  • Mentorstvo ter pomoč pri uporabi plana denarnih tokov.

Preverba plačilne sposobnosti poslovnega partnerja

Individualna analiza poslovanja ter preverba potencialnega ali obstoječega poslovnega partnerja (kupca ali dobavitelja) ter ostalih ključnih podatkov, ki so pomembni za odločitev pri sklepanju posla.

plačilna sposobnost poslovnega partnerja
revizija poslovanja kupca

Revizija poslovanja 

Z revizijo poslovanja podjetja skušamo s svojimi aktivnostmi ter s stalnim izobraževanjem svetovati pri upravljanju vašega podjetja.

S temeljitim pregledom poslovanja opozorimo na morebitna tveganja, predlagamo izboljšavo procesov in odpravo pomanjkljivosti ter posledično z neodvisnim ter nepristranskim mnenjem prispevamo k večjemu ugledu vašega podjetja.

bottom of page